اکتبر 20, 2007

سایه ام افتاده اینجا . آفتاب خانه قبلی رفته بود دلم هم از محلش گرفته بود سایه هم راهشو گفت اومد wordpress  .

خوبه منزل نو مبارک.

—————-

Advertisements